Surah An-Nasr, Ayat 1 - 3

Assalamualaikum
Bismillah


Surah An-Nasr, Ayat 1 - 3

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Makkah), (An-Nasr 110:1) 

Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai, (An-Nasr 110:2)

Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya, sesungguhnya Dia amat menerima taubat. (An-Nasr 110:3)