Syarat Kemasukan Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Psikologi) di UKM

Assalamualaikum
Bismillah

Program Psikologi memberi pemahaman cara manusia bertingkah laku dengan mendalami kognisi, perasaan dan persepsi merangkumi proses-proses biologi manusia. Pelajar didedahkan dengan pengetahuan asas psikologi seperti masalah tingkah laku dan kecelaruan minda. Pelajar berpeluang untuk menjadi pakar bidang psikologi dengan menyambung pengajian ke peringkat sarjana dan doktor falsafah.

Maklumat Fakulti

 • Kampus: Bangi, Selangor
 • Fakulti: Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
 • Ijazah: Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Psikologi)
 • Tempoh: 3 Tahun

Syarat Kemasukan Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian (Psikologi) di UKM


Syarat Kemasukan

Program Ijazah Pertama UKM (Calon Lepasan STPM, Matrikulasi, ASASI, Diploma/Setaraf)

Syarat Am Universiti

 • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia
 • Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai
 • Lulus dalam mata pelajaran Sejarah.

Syarat Khas Program

STPM / MATRIKULASI/ASASI

 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi.

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:
  - Biology
  - Physics
  - Chemistry
  - Information and Communications Technology (ICT) / Computer Science
  - Mathematics / Mathematics M / Mathematics T
  - Bahasa Melayu
  - Bahasa Arab
  - Sejarah
  - Geografi
  - Kesusasteraan Melayu Komunikatif
  - Literature in English
  - Ekonomi
  - Syariah
  - Usuluddin
  - Perakaunan
  - Pengajian Perniagaan / Pengurusan Perniagaan

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  - Mathematics / Additional Mathematics

 • mana-mana satu (1) mata pelajaran sains berikut:
  - Science
  - Biologi
  - Physics
  - Chemistry

 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran;
  - Bahasa Inggeris

 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

 • Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

DIPLOMA/SETARAF
 • Memiliki Diploma yang berkaitan dari Institusi Pendidikan yang diiktiraf oleh Universiti dan Kerajaan Malaysia dan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00

 • Calon dikehendaki mengemukakan transkrip akademik dari Semester satu (1) hingga Semester akhir

 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

 • Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti

Calon Lepasan STPM / Matrikulasi KPM / Asasi – (BUKAN TAHUN SEMASA)
 • Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00 pada peringkat STPM / Matrikulasi KPM / Asasi

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat STPM/Matrikulasi KPM/Asasi dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut:
  - Biology
  - Physics
  - Chemistry
  - Information and Communications Technology (ICT) / Computer Science
  - Mathematics / Mathematics M / Mathematics T
  - Bahasa Melayu
  - Bahasa Arab
  - Sejarah
  - Geografi
  - Kesusasteraan Melayu Komunikatif
  - Literature in English
  - Ekonomi
  - Syariah
  - Usuluddin
  - Perakaunan
  - Pengajian Perniagaan / Pengurusan Perniagaan

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  - Mathematics / Additional Mathematics

 • mana-mana satu (1) mata pelajaran sains berikut:
  - Science
  - Biologi
  - Physics
  - Chemistry

 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus pada peringkat SPM dalam mata pelajaran;
  - Bahasa Inggeris

 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

 • Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.

Syarat Kemasukan

Syarat Kemasukan Program Ijazah Pertama Ukm (Calon Lepasan STAM, APEL (A) )

Syarat Am Universiti

 • Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 • Mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia
 • Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai
 • Lulus dalam mata pelajaran Sejarah
 • Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)


Syarat Am Universiti APEL (A)

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 • Mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia
 • Kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai
 • Lulus dalam mata pelajaran Sejarah
 • Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF
 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

Syarat Program Khas

Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
 • Lulus dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:
  - Mathematics / Additional Mathematics

 • mana-mana satu (1) mata pelajaran Sains berikut:
  - Science
  - Biology
  - Physics
  - Chemistry

 • Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

 • Lulus ujian dan/atau temu duga yang ditetapkan oleh Fakulti.


Untuk maklumat lanjut , sila hubungi:

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia

Tel: +603-8921 5926 / 5354
Faks: +603-8925 2836
Emel: syafawati@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/fssk


Sumber : UKM Portal 


Sii Nurul

Fulltime sabahan blogger since 2015 who love to write and sharing in her blog. Married with Mohamad Syafrie

Catat Ulasan

Terima kasih kerana singgah ke Blog Sii Nurul. Jika ada sebarang pertanyaan, komen, penambahbaikan, cadangan mahupun pandangan. Boleh tinggalkan jejak anda.

Terbaru Lebih lama